Indicaties voor psychologie


Als psychologe is mijn vertrekpunt vaak het mentaal – emotioneel – sociaal veld.

Bij volwassenen komen mensen langs:

  • wanneer men angsten, depressieve klachten, burn – out enz ervaren,
  • Wanneer men zich leeggegeven voelt en alle kracht schijnbaar verdwenen is,
  • Wanneer men niet goed meer weet wat men kan doen om ‘beterschap’ te brengen,
  • wanneer men fysiek allerhande klachten ervaart die geen medische oorzaak hebben,
  • wanneer men het gevoel heeft dat men graag terug zou kunnen ‘leven’ in plaats van ‘overleven’.

Als werkmiddel gebruik ik naast gesprek, ook relaxatietechnieken en lichaamsgerichte bewustwordingstechnieken.

 

De kinderen en jongeren komen langs omdat het thuis of op school soms niet gaat zoals verwacht.

Kinderen kunnen ervaren en voelen dat ze moeilijker vrienden maken dan de anderen, dat ze met kwaadheid te kampen hebben, dat ze zich verdrietig voelen, dat ze bang zijn, dat het teveel aan prikkels hen gespannen maakt, dat ze geen rust kunnen vinden.

Vaak is dit een uitlaatklep voor wat hen aan de basis drijft. Bij de kinderen werk ik met een diversiteit aan methodes gesprek, verhalen, spel, kinderyoga, sherborne, relaxatie en creatieve technieken.